Debes ingresar o registrar tu cuenta antes para poder apoyar esta idea.

KONBIT KENBE LAPÈ VIVAN.

Cite Soleil, pi gwo katye popilè nan peyi Dayiti. Yon komin ki abrite anviwon 500.000 moun, yon komin ki genyen anpil pwoblem debaz, ki pral lakoz anpil pwoble ensekirite ak vyolans depi anvwon 15 lane. Nan fen lane 2016 gwoup ame yo ki konn ap bap simen latwoublay, laperèz ak lanmò nan mitan komin lan deside pou fè Lapè. Yon lapè kife tout moun byen e tout moun ap travay nan fason pa yo pou ede kenbe lapè a vivan. Jonalder Jean-Baptiste, Djyverna Raymond ak Michaella Shynni Francois 3 jèn sa yo fè pati gwoup sosyal Konbit Popilè. Yo menm tou yo genyen yon pwojè konekte timoun ansanm nan tout katye yo ansanm pa mizik , pwojè anviwonman ak espò pou kenbe lapè vivan nan Site Soley. *Nap jwen plis enfomasyon sou pwojè a nan video a.
País
Haiti
Provincia
Ouest
Ciudad
Cite Sol
Nombre Institución Avaladora
konbit Popile / USDC Haiti
ODS relacionados con la propuesta
Salud y bienestar
Galería de imagenes

¿Crees que esta idea es
positiva para el mundo?

Apoyar idea

Entrega tu apoyo a "KONBIT KENBE LAPÈ VIVAN."

Colabora

Regístrate o ingresa para ayudar a Frantz François a mejorar su propuesta.

Regístrate o ingresa para comentar esta propuesta

Regístrate o ingresa para reportar este comentario

Pwojem nan ap baze sou konstriksyon lape anndan katye defavorize "Site Soley". Inisyativ lan se regwoupe yon ansanm timoun ki soti nan katye defavorize anndan Site a e an menm tan pwofite reyalize yon ansanm aktivite ak yo, tankou:1)Oganize seyans ak fomasyon sou lape2)Fe yo fe vizit nan lot katye defavorize ak aprann de yo, pou yo ka aprann jere konfli nan katye pa yo3)fe yo aprann pwoteje anviwonnman yo paske le wap viv nan yon anviwonnman ki pa an sekirite ou pa an pe .4)Oganize konkou kont vyolans :a-chanpyona foutbol ant katye ak katye b-chan sou kesyon lape5)fe gwo kanpay sou lape ak ti moun yo ak enplike yo nan tout aktivite sou lape nan katye pa yo
Responder
Reportar
hace 1 año
Se yon inisyativ ki kapab chanje kondisyon jenn yo sou kesyon lape. m supotel ak apwouvel
Responder
Reportar
hace 1 año

¿Crees que esta idea es
positiva para el mundo?

Apoyar idea

Entrega tu apoyo a "KONBIT KENBE LAPÈ VIVAN."

CONCAUSA 2017

Construyamos desarrollo sostenible para superar la pobreza infantil en el continente americano

Participar Propuestas